coolhomepages best web designs
 
TRANG CHỦ
Tổ chức nhân sự
Văn bản qui chế của Bộ
Văn bản HD thi & TS của Bộ
Văn bản HD thi & TS của Sở
Phân phối chương trình
Các số liệu thống kê
 

Phòng Khảo Thí được thành lập theo quyết định số 943 ngày 08/12/1998
của Giám Đốc Sở GD và
ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.Xin xem thông tin mới để biết các thông tin vừa cập nhật

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT năm 2018

Phương thức tuyển sinh vào NTP - Quốc Học& các trường công lập tại Huế.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu, làm đầu mối phối hợp với các phòng ban khác tổ chức các kỳ thi trong năm
Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các qui chế chuyên môn do BGD-ĐT và Sở GD-ĐT ban hành.
Thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo qui định của BGD-ĐT và Sở GD-ĐT.GIỚI THIỆU TRANG WEB CỦA PHÒNG KHẢO THÍ
http://www.thuathienhue.edu.vn/khaothi

Trang WEB được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến
lĩnh vực Khảo thí
của Sở GD & ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế :

Trích các văn bản về qui chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh của BGD&ĐT
Các văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp và tuyển sinh hàng năm của BGD&ĐT
Các văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp và tuyển sinh của Sở GD&ĐT
Một số văn bản khác của BGD&ĐT chỉ đạo các hoạt động dạy và học
Phân phối chương trình của các bậc học
Tra cứu điểm thi ( xem kết quả thi ) của các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh
Tra cứu danh sách thí sinh đã tốt nghiệp các năm ( Chức năng này giúp các cơ quan hay tổ chức có thể kiểm tra thông tin về bất kỳ thí sinh nào có đậu tốt nghiệp hay không)
Tham khảo các số liệu thống kê về thi tốt nghiệp các cấp và tuyển sinh
Các trường và học sinh có thể tham khảo các bộ đề thi ở các mức độ khác nhau, học sinh có thể tự mình kiểm tra kiến thức một số môn học bằng chương trình kiểm tra trắc nghiệm.
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào THPT : Sau khi có kết quả trúng tuyển các trường có thể lấy danh sách này về để sử dụng ( danh sách ở dạng bảng tính Excel nên rất phù hợp cho giáo vụ các trường để lập sổ điểm)

 

Trong quá trình hoàn thiện trang WEB sẽ không tránh khỏi những sai sót mong nhận được sự góp ý của của các cấp quản lý Giáo dục, Ban lãnh đạo các trường, quý thầy cô giáo và các em học sinh, chúng tôi xin chân thành cám ơn.

 

 

Số lần truy cập
24145691
Địa chỉ liên hệ : E.mail : khaothi@hue.edu.vn
Trang Web do Phòng Khảo thí Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thừa Thiên Huế thực hiện tháng 12-1999