Cập nhật ngày 13.10.2009

GIỚI THIỆU BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

A. Đặc điểm của bộ môn tiếng Pháp giảng dạy ở trường phổ thông của tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Tiếng Pháp tăng cường (chuyên, song ngữ, năng khiếu - ở khối Tiểu học, THCS và THPT)

 1. Tiểu học : 
 • Tính chất: tiếng Pháp vỡ lòng (Enseignement précoce du FLE)
 • Mục đích: làm quen với tiếng Pháp, một ngôn ngữ mới sau tiếng mẹ đẻ, bồi dưỡng năng khiếu tiếng Pháp (Initiation à la langue française).
 • Khung chuẩn kiến thức và kỹ năng
  • Nhận biết, ghi nhớ, vận dụng hệ thống âm tiết, chữ viết, ghép vần của tiếng Pháp; đọc hiểu được các từ ngữ, câu chữ, bài khóa trong sách giáo khoa (CE)
  • Hoàn thiện khả năng phát âm, khả năng diễn đạt nói và nghe hiểu các nội dung trao đổi thường nhật trên lớp, các nội dung được học trong sách giáo khoa (EO & CO).
  • Ghi chép lại các từ ngữ, câu chữ, bài khóa đã học, các nội dung trao đổi miệng và đọc được trong sách giáo khoa (EE).
 • Nội dung: dạy tiếng Pháp 5 tiết/tuần, trong đó 3 tiết ngôn ngữ và 2 tiết ca múa, tập vẽ, xem phim, trò chơi bằng  tiếng Pháp với khung chương trình và bộ sách "Il était une petite grenouille 1 & 2" cho các lớp 1, 2, 3, 4, 5. 
 • Phương pháp giảng dạy: dạy học theo phương pháp thẩm thấu, tổ chức việc làm, tích hợp giữa học ngôn ngữ với vui học thông qua các hoạt động khám phá thế giới, kể chuyện, xem phim, ca múa, tập vẽ và trò chơi bằng tiếng Pháp.
 • Trường tham gia giảng dạy : các trường tiểu học Lê Lợi và Phú Hòa (2).
 • Tài liệu giảng dạy: bộ sách "Il était une ...Petite grenouille 1 & 2" của các tác giả Jacky Girardet, Joelle Mervelay - NXB CLE International (mỗi bộ gồm 4 quyển).
  • Petite grenouille 1  PG1_bleue PG1_jaune pg&_rouge PG1_verte
  • Petite grenouille 2  PG2_bleue PG2_jaune PG2_rouge PG2_verte
 1. Trung học cơ sở : 
 • Tính chất : Dạy học tăng cường tiếng Pháp ngoại ngữ 6 tiết/tuần  (lớp 6 : 7tiết/tuần) (Enseignement/apprentissage intensif du FLE) + tiếng Anh ngoại ngữ 2 (3 tiết /tuần, trừ lớp 9 : 2 tiết/tuần).
 • Trường tham gia giảng dạy: các trường THCS Nguyễn Tri Phương và Thống Nhất (2).
 • Trình độ đạt chuẩn cuối cấp: chuẩn bị cho học sinh tham gia thi đạt bằng DELF A2
 • Tài liệu giảng dạy: bộ sách Tiếng Pháp 6, 7, 8, 9, NXB Giáo dục và các tài liệu DELF A1, A2 (theo khung chuẩn kiến thức châu Âu).

TP6 BT6TP7 BT7 TP8 BT8

CD TP9 BT9

 1.  Trung học phổ thông : 
 • Tính chất : Dạy học tăng cường tiếng Pháp ngoại ngữ 7 tiết/tuần  (Enseignement/ apprentissage intensif du FLE) + tiếng Anh ngoại ngữ 2 (3 tiết /tuần).
 • Trường tham gia giảng dạy: trường THPT Quốc Học (1).
 • Trình độ đạt chuẩn cuối cấp: chuẩn bị cho học sinh tham gia thi đạt bằng DELF B2
 • Tài liệu giảng dạy: bộ sách Tiếng Pháp Nâng cao 10, 11, 12, NXB Giáo dục và các tài liệu DELF B1, B2 (theo khung chuẩn kiến thức châu Âu).

NC10 NC11 NC12

II. Tiếng Pháp Ngoại ngữ 1 (NN 1)

 • Tính chất : Dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ 1 (3 tiết/tuần, trừ lớp 9 : 2 tiết/tuần) + tiếng Anh ngoại ngữ 2 (3 tiết /tuần, trừ lớp 9 : 2 tiết/tuần)
 • Trường tham gia giảng dạy
  • Các trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Trần Cao Vân, Thị trấn Phong Điền, Nguyễn Tri Phương-Phong Điền (4).
  • Các trường THPT Cao Thắng, Gia Hội, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Quốc Học, Phong Điền, Trần Văn Kỷ (7).
 • Trình độ đạt chuẩn cuối cấp: chuẩn bị cho học sinh tham gia thi đạt bằng DELF A1 (đối với THCS) và bằng DELF A2 (đối với THPT).
 • Tài liệu giảng dạy:
  • bộ sách Tiếng Pháp 6, 7, 8, 9 (đối với THCS), NXB Giáo dục và các tài liệu DELF A1 (theo khung chuẩn kiến thức châu Âu).

  CDTP6BT6TP7BT7TP8BT8

  TP9 BT9

  • bộ sách Tiếng Pháp 10, 11, 12 (đối với THPT), NXB Giáo dục và các tài liệu DELF A2 (theo khung chuẩn kiến thức châu Âu).

TP10BT10TP11BT11TC11TP12BT12TC12

CD1CD2

III. Tiếng Pháp Ngoại ngữ 2 (NN 2)

 • Tính chất : Dạy học tiếng Anh ngoại ngữ 1 (3 tiết/tuần, trừ lớp 9 : 2 tiết/tuần) + tiếng Pháp ngoại ngữ 2 (2 tiết/tuần)
 • Trường tham gia giảng dạy
  • Các trường THCS Đặng Văn Ngữ, Hàm Nghi, Hùng Vương, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Du, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Tri Phương, Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Tôn Thất Tùng, Trần Cao Vân, Trần Phú, Thị trấn Phong Điền, Nguyễn Tri Phương-Phong Điền (14).
  • Các trường THPT Đặng Huy Trứ, Gia Hội, Hai Bà Trưng, Hương Thủy, Nguyễn Huệ, Quốc Học, Phong Điền, Trần Văn Kỷ.
 • Trình độ đạt chuẩn cuối cấp: chuẩn bị cho học sinh tham gia thi đạt bằng DELF A1 
 • Tài liệu giảng dạy
  • Hệ 7 năm (học từ lớp 6): bộ sách Tiếng Pháp 6, 7, 8 (đối với THCS) và Tiếng Pháp 9, 10, (đối với THPT), NXB Giáo dục.

  CD TP6BT6TP7 BT7 TP8 BT8

  TP9BT9TP10BT10

  • Hệ 3 năm (học từ lớp 10): bộ sách ADO 1 của các tác giả Yves Dayez, Véronique Le Dreff, Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Sirejols - NXB CLE International

  ADOBTADO

Lên đầu trang

B. Nguồn lực.

I. Hội đồng bộ môn (Comité pédagogique du français - CPF)

II. Trung tâm nguồn (Centre de Ressources Francophones - CRF)

Lên đầu trang

C. Ngân hàng đề kiểm tra học kì (tham khảo)

I. Đề kiểm tra học kì của các trường

 1. Tiểu học (tiếng Pháp năng khiếu)
 2. THCS (tiếng Pháp tăng cường, NN 1, NN 2).
 3. THPT (tiếng Pháp tăng cường, tiếng Pháp NN 1, NN 2).

II. Đề kiểm tra chính thức (do Hội đồng bộ môn tiếng Pháp Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ hợp và biên tập lại từ các đề do GV đề xuất):

 1. Đề tiếng Pháp tăng cường (khối tiểu học, THCS và THPT).
 2. Đề tiếng Pháp NN 1 (khối 6, 7, 8, 10, 11).
 3. Đề tiếng Pháp NN 1 trắc nghiệm (khối 9 và khối 12).
 4. Đề tiếng Pháp NN 2 (khối THCS và THPT).

III. Đề kiểm tra học kì của Bộ

 1. Tiếng Pháp song ngữ (từ lớp 1 đến lớp 12).
 2. Toán và Vật lí bằng tiếng Pháp (từ lớp 6 đến lớp 12)
 3. Tiếng Pháp NN 2 (học từ lớp 10, bộ sách ADO 1).

IV. Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Pháp song ngữ (bac francophone)

V. Đề thi tuyển sinh vào Đại học

 1. Thư viện đề thi : http://thuathienhue.edu.vn/khaothi/DETHI/MAIN.HTM
 2. Mạng giáo dục EduNet, chuyên trang thi và tuyển sinh: http://edu.net.vn/default.aspx

Lên đầu trang

D. Giáo án điện tử.

I. THCS (sách Tiếng Pháp 6, 7, 8, 9)

II. THPT (sách ADO1, Tiếng Pháp 10, 11, 12)

Lên đầu trang

E. Tài liệu, phần mềm tham khảo.

Chúng tôi xin chọn giới thiệu những trang web giúp học sinh tự rèn luyện các kỹ năng trong học tập môn tiếng Pháp. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu một số trang web và phần mềm hỗ trợ các giáo viên trong nghiên cứu, giảng dạy.

F. Kế hoạch năm học.

Những thông tin về kế hoạch năm học, các văn bản chuyên môn liên quan đến hướng dẫn tuyển sinh, thực hiện năm học, kiểm tra đánh giá ...

G. Tin tức, các hoạt động

Những tin tức, hoạt động của giáo viên, học sinh các lớp tiếng Pháp.

Lên đầu trang